De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

17 november 2017

VACATURE: Travel and Visa Assistant (Libanon Tribunaal)

 Responsibilities

Under the supervision of the Travel and Visa Supervisor and within delegated authority, the Travel and Visa Assistant is responsible for the following duties: Receive, log and route applications for visa, residence permits and other entitlements (i.e. purchase of tax-free vehicles, applications for Dutch driving license, tax-free goods, etc.) for STL staff members and other personnel working at the Tribunal and their family members forming part of their households appropriately. Liaise with the Dutch Ministry of Foreign Affairs concerning queries pertaining to those applications. Upon receipt of those documents, distribute them and update databases accordingly. Maintain and update staff files and lists of personal and contact details in-house and at the Ministry of Foreign Affairs, customs and specific Embassies. Calculate airfare, excess baggage entitlements, terminal expenses, daily subsistence allowance for staff traveling on missions or for staff and their dependents traveling on assignment, lump sum for HR travel.

Plan routes and itineraries on the most economical route according to travel rules and regulations and provide information on these to clients. Contact airlines or travel agencies to make reservations and request issuance of tickets. Advise substantive offices, travelers, and other relevant staff of arrival information, requesting arrangements to be made according to travelers' needs. Act as a back-up for any other administrative functions in support to the General Services Section as requested, e.g. attendance recordkeeping, running the helpdesk, secretarial duties, mail and pouch, transport, etc.
Knowledge and Skills
• Professionalism – A thorough knowledge of travel and visa related rules and regulations. Is conscientious and efficient in meeting commitments observing deadlines and achieving results. Demonstrated ability to use computer technology and proficiency in the use of fares and ticketing systems.

• Communication –Ability to write in a clear and concise manner and to communicate effectively orally.

• Planning& Organizing – Effective organizational skills and ability to handle a large volume of work in an efficient and timely manner.

• Client Orientation – Ability to identify client’s needs and appropriate solutions; ability to establish and maintain productive partnerships.
Qualifications
• Education: High School Diploma or equivalent. Post secondary coursework, training and/or certification as an administrative assistant/secretary is an asset. Level 2 Certificate for airport passenger services agent is highly desirable. Clean of records driver's licence would be an advantage.

• Work Experience: At least 5 years of relevant experience in a similar office environment. Experience in a travel/visa unit of an international setting is highly desirable.

• Languages: Arabic, English and French are the official languages of the Special Tribunal for Lebanon. For this post proficiency in oral and written English is required. Knowledge of Dutch is highly desirable. Knowledge of the other official languages is an asset.


Bron: https://apps.stl-tsl.org/PHFOnline/viewVacancy.aspx?Qry=rxzh0Saxgqo76OtRJqQQwQ==Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: Zicht op uitzetting naar Afghanistan / ook bij komen opdagen bij een meldplicht kan bewaring

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 08-11-2017
Datum publicatie 15-11-2017
Zaaknummer 201705885/1/V3
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 30 juni 2017 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

201705885/1/V3.

Datum uitspraak: 8 november 2017

2.3.    De rechtbank heeft niet onderkend dat de staatssecretaris zich in de maatregel van bewaring deugdelijk gemotiveerd en terecht op het standpunt heeft gesteld dat een lichter middel in het geval van de vreemdeling niet doeltreffend kan worden toegepast. Anders dan de rechtbank heeft overwogen doet de omstandigheid dat de vreemdeling een echt bevonden taskera aan de staatssecretaris heeft overgelegd en zich aan zijn eerder opgelegde meldplicht heeft gehouden daaraan niet af. Redengevend daarvoor is dat de meldplicht en de aan de vreemdeling gestelde termijn om zijn vertrek te regelen er niet toe hebben geleid dat hij zelfstandig is teruggekeerd naar zijn land van herkomst, terwijl hij daartoe in de gelegenheid is gesteld. Nu de vreemdeling herhaaldelijk heeft verklaard dat hij niet naar Afghanistan wil terugkeren en zijn weigerachtige houding ten aanzien van zelfstandig vertrek heeft de staatssecretaris terecht niet het risico aanvaard dat de vreemdeling zich niet meer zou melden, zodra zijn uitzetting daadwerkelijk in zicht zou komen.
    Gelet op het voorgaande heeft de staatssecretaris zich, anders dan de rechtbank heeft overwogen, terecht op het standpunt gesteld dat toepassing van een lichter middel niet volstaat om de beoogde uitzetting van de vreemdeling te verzekeren.

(....)


4.1.    Desgevraagd heeft de staatssecretaris bij brief van 12 september 2017 nadere inlichtingen gegeven over het zicht op uitzetting naar Afghanistan binnen een redelijke termijn. De mogelijkheid tot gedwongen terugkeer is gebaseerd op het met de Afghaanse autoriteiten en de United Nations High Commissioner for Refugees gesloten tripartite-Memorandum of Understanding van 18 maart 2003 (hierna: de MoU), aldus de staatssecretaris. Voorts voert de staatssecretaris aan dat bij vaststelling van de nationaliteit, maar bij weigering van de afgifte van een laissez-passer - bijvoorbeeld omdat de vreemdeling niet wil terugkeren naar Afghanistan -, voor uitzetting van een vreemdeling toestemming kan worden gevraagd door middel van een "Kabul-check" aan de Afghaanse autoriteiten. Bij geen bezwaar kan de vreemdeling in principe worden uitgezet op een EU-staat. Vanaf 1 januari 2017 tot 11 september 2017 zijn, zoals blijkt uit de verstrekte informatie, 55 vreemdelingen gedwongen vertrokken op basis van de MoU.
4.2.    Uit de door de staatssecretaris verstrekte schriftelijke nadere inlichtingen blijkt genoegzaam dat er in 2017 meerdere geslaagde uitzettingen naar Afghanistan hebben plaatsgevonden. Niet is gebleken dat de Afghaanse autoriteiten geen medewerking verlenen aan gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Gelet hierop heeft de staatssecretaris in de omstandigheid dat Duitsland zou hebben besloten tijdelijk alleen in specifieke gevallen afgewezen Afghaanse asielzoekers naar Afghanistan uit te zetten, in redelijkheid geen aanleiding gezien om uitzettingen van Afghaanse vreemdelingen op te schorten. De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het zicht op uitzetting naar Afghanistan binnen een redelijke termijn niet ontbreekt.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: prejudiciele vraag gesteld over gezinshereniging van een vreemdeling (subsidiaire bescherming) die de gezinsband niet kan aantonen met documenten


ECLI:NL:RBDHA:2017:13124 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, AWB 16/26862

Datum uitspraak:14-11-2017
Datum publicatie:14-11-2017
Rechtsgebieden:Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:Tussenuitspraak
Vindplaatsen:Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Deze zaak betreft een verzoek ten behoeve van een Eritrese minderjarige die in Soedan verblijft om herenigd te worden met zijn pleegmoeder (referente) aan wie door Nederland subsidiaire bescherming is verleend. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 21 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1609) geoordeeld dat richtlijn 2003/86/EG in het Nederlandse recht van overeenkomstige toepassing is op subsidiair beschermden. De Afdeling heeft vervolgens aanleiding gezien de prejudiciële vraag aan het Hof voor te leggen of het Hof bevoegd is prejudiciële vragen te beantwoorden over de bepalingen van deze richtlijn in een geding dat gaat over het verblijfsrecht van een gezinslid van een subsidiair beschermde. Ook in deze zaak gaat het om een verzoek om gezinshereniging door een vreemdeling die in Nederland een verblijfsstatus heeft op grond van subsidiaire bescherming. De rechtbank verwijst daarom naar hetgeen de Afdeling heeft overwogen in voornoemde uitspraak van 21 juni 2017, bij het Hof geregistreerd onder zaaknummer C-380/17, en sluit aan bij de in die uitspraak geformuleerde eerste prejudiciële vraag. Verweerder heeft het verzoek afgewezen omdat eiser geen officiële bewijsstukken heeft overgelegd ter onderbouwing van de gezinsband met referente en hij geen plausibele verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze bewijsstukken niet heeft overgelegd en voor zijn stelling dat hij deze niet alsnog over kan overleggen. Eiser is daarom niet in de gelegenheid gesteld de gezinsband op een andere manier aan te tonen, zoals bijvoorbeeld door middel van gesprekken met eiser en referente. Het geschil spitst zich toe op de vraag of artikel 11, tweede lid, van richtlijn 2003/86/EG eraan in de weg staat dat verweerder toetst of, in het geval officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband blijkt ontbreken, de gezinshereniger daar een plausibele verklaring voor heeft gegeven en, indien hij die plausibele verklaring niet heeft gegeven, het verzoek afwijst om de enkele reden dat die bewijsstukken niet over zijn gelegd. De rechtbank ziet daarom aanleiding het Hof te verzoeken bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de volgende vraag: Moet artikel 11, tweede lid, van de richtlijn 2003/86/EG, zo worden uitgelegd, dat het in de weg staat aan de afwijzing van een verzoek om gezinshereniging van een vluchteling louter vanwege het feit dat hij bij zijn verzoek geen officiële bewijsstukken overlegt waaruit de gezinsband blijkt, of moet artikel 11, tweede lid, van de richtlijn 2003/86/EG, zo worden uitgelegd, dat het alleen dan in de weg staat aan de afwijzing van een verzoek om gezinshereniging van een vluchteling louter vanwege het ontbreken van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband blijkt, indien hij een plausibele verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze bewijsstukken niet heeft over gelegd en voor zijn stelling dat hij deze bewijsstukken niet alsnog kan overleggen?

 Hier staat de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:13124
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

16 november 2017

Complimenten voor de IND: dat is echt snel iets oppakken

Ik schreef twee dagen geleden op Linkedin:

"Suggestie van mijn buuv na haar bezoek aan het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) loket in Den Haag aan de Rijnstraat: doe het gebouw een kwartiertje voordat jullie open zijn voor afspraken alvast open zodat mensen niet buiten in de tocht voor een luik moeten wachten. Dan kunnen mensen even naar de wc en in de wachtkamer gaan wachten wat zeker fijn is als je net als haar man niet zo fit bent. Ze vindt het heel intimiderend en onwelkom overkomen. #IND"

Vandaag reageert Sander van de IND:

"Sander van der Eijk
Dank voor deze post! Vanaf maandag 20 november zullen de deuren van het loket Den Haag elke dag 15 minuten eerder open gaan. Check hier http://bit.ly/2A4zIak of je een online afspraak kan maken. Dan hoef je helemaal niet meer in de rij te staan. "


·(P.S de buurvrouw had een afspraak gemaakt maar je bent er toch voor de zekerheid even wat eerder. Ik moest nog even van haar vertellen hoe aardig de loketmedewerkster was geweest die de fotokaart had gemaakt.)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Internal dIsplacement and the global compact on refugees Are today’s returning refugees tomorrow’s IDPs?

More than 550,000 refugees made the arduous journey back to  their  countries  of  origin  in  2016,  mainly  to  Afghanistan,  Somalia  and  Sudan.  For  many  returnees,  however,  repatriation  carries  the  risk  of  de  facto  internal  displacement  (if  they are unable to go back to their place of origin or sustainably integrate elsewhere) or secondary displacement (if they are forced to uproot their lives again). This demands a more holistic approach to durable solutions that integrates planning and policy for internally displaced people (IDPs) with that for returning refugees to mitigate the risk of people being caught up in secondary, multiple or pendular movements.

Meer: http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2017/20171113-idmc-policy-brief-global-compact-refugees.pdf

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

15 november 2017

Boek: Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbors: Against the Double Blackmail

Called "the Elvis of cultural theory" by The New York Times, popular philosopher and leftist rabble-rouser Slavoj Zizek, looks at one of the most desperate situations of our time: the current refugee crisis overwhelming Europe.

In this short yet stirring book, Zizek argues that accepting all comers or blocking all entry are both untenable solutions... but there is a third option.

Today, hundreds of thousands of people, desperate to escape war, violence and poverty, are crossing the Mediterranean to seek refuge in Europe. Our response, from our protected Western European standpoint, argues Slavoj Zizek, offers two versions of ideological blackmail: either we open our doors as widely as possible; or we try to pull up the drawbridge. Both solutions are bad, states Zizek. They merely prolong the problem, rather than tackling it.

The refugee crisis also presents an opportunity, a unique chance for Europe to redefine itself: but, if we are to do so, we have to start raising unpleasant and difficult questions. We must also acknowledge that large migrations are our future: only then can we commit to a carefully prepared process of change, one founded not on a community that see the excluded as a threat, but one that takes as its basis the shared substance of our social being.

The only way, in other words, to get to the heart of one of the greatest issues confronting Europe today is to insist on the global solidarity of the exploited and oppressed. Maybe such solidarity is a utopia. But, warns Zizek, if we don't engage in it, then we are really lost. And we will deserve to be lost.

Te koop hier:***************************************

Meer:Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VN: terugsturen vluchtelingen naar Libië inhumaan

"Medewerkers van VN-organisatie zijn vorige week nog in Libië geweest. Ze spraken met mensen die in Tripoli zijn vastgezet. "Ze waren geschrokken van wat ze zagen", zegt Hussein. "Duizenden uitgemergelde en getraumatiseerde mannen, vrouwen en kinderen opgestapeld op elkaar. Ze zaten opgesloten in hangars zonder toegang tot de meest elementaire voorzieningen en waren ontdaan van hun menselijke waardigheid."
Volgens de Libische autoriteiten zitten er nu bijna 20.000 vluchtelingen vast. De VN wijst erop dat ze geen mogelijkheid hebben om hun gevangenschap aan te vechten en zegt dat ze geen juridische bijstand krijgen. "Alles wat de EU tot nu toe heeft gedaan heeft er niets aan bijgedragen om de misstanden te verminderen."

Het hele artikel staat hier: https://nos.nl/artikel/2202861-vn-terugsturen-vluchtelingen-naar-libie-inhumaan.html
*********************
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Boek: Across the Big Blue Sea: Good Intentions and Hard Lessons in an Italian Refugee Home - memoiresThousands of people risk crossing the treacherous waters of the Mediterranean Sea each year. But what happens if they make it to the other side?
On a hot July day, the Italian coast guard rescues five young Nigerian women in a battered boat. At the same time, Katja Meier is put in charge of a small refugee home in the Tuscan countryside. But a quaint hilltop town with an aged population wasn't exactly where the five young women had hoped to land.

Good intentions quickly get lost in cultural misunderstandings and the shadows of Italy's criminal underworld as an ingenuous improvised social worker confronts hard truths about disorganized charities, insurmountable bureaucracy and prostitution on cypress-lined roads. How can she make a difference when Nigerian girls keep disappearing?

In this searingly honest and thought-provoking memoir, leavened with just enough wry humor, the author shares the hard lessons she discovered on the steepest of learning curves among Tuscany's seemingly idyllic golden hills. 
De App om op uw telefoon of pc een Kindle boek te lezen is gratis te downloaden in de Appstore.


Meer: (Als u via deze site uw boeken koopt help u het blog weer.)
Meer:


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Minder dan ze helft van de afgewezen asielzoekers wordt voor DTenV uitgezet


'Zestig procent van asielzoekers vertrekt zelf, of verdwijnt uit beeld'


Uitgeprocedeerde asielzoekers zwaaien bij vertrek van het detentiecentrum Schiphol ANP

Haar vrienden vinden het een "stoere baan", maar Jannita Robberse noemt het vooral "heel bijzonder werk". Zij staat sinds februari aan het roer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV), de organisatie die toeziet op de terugkeer van uitgewezen asielzoekers. Deze week viert de organisatie zijn 10-jarig bestaan.
Wanneer een vreemdeling geen recht op een verblijfsvergunning heeft, komt de DTenV in beeld om de terugkeer naar het land van herkomst te begeleiden. De mogelijkheid om in Nederland te blijven is dan al uitgesloten. "Dat maakt het emotioneel en lastig werk", vertelt Robberse in een interview met NOS Met het Oog op Morgen. Of een medewerker het besluit onterecht vindt, doet er dus niet toe. "Het besluit staat al vast en is door de rechter getoetst."

Een naaimachine in land van herkomst

"Je werkt met mensen die naar Nederland zijn gekomen voor een betere toekomst. Mijn mensen komen dan vertellen dat ze moeten vertrekken en dat wij ze daarbij komen helpen. Dat kan je aan het hart gaan."
DTenV probeert eerst om de vluchtelingen te motiveren zelfstandig terug te keren. Zo wordt er door de dienst naar mogelijkheden gezocht om in het land van herkomst een bestaan op te bouwen. "Ze kunnen bijvoorbeeld een naaimachine ontvangen of krijgen een opleiding aangeboden." De ondersteuning is dus vooral in natura, maar er wordt ook geld aangeboden om vliegtickets en 'een beetje reisgeld' te bekostigen.
Niet iedereen kan gemotiveerd worden om zelfstandig of met hulp te vertrekken. "Als iemand echt niet wil vertrekken, dan hebben wij de mogelijkheden om iemand gedwongen uit te zetten", aldus Robberse. Over welke dwangmiddelen de dienst beschikt, kan ze niet zeggen. Maar er zijn maatregelen te treffen voor als "je denkt dat iemand iets tijdens de vlucht doet wat je niet wil hebben".
De DTenV sprak in 2017 tot nu toe met 16 duizend uitgewezen asielzoekers, waarvan 40 procent is teruggekeerd met ondersteuning van de dienst. "We weten dan waarnaartoe en op welk moment iemand is vertrokken."
De overige 60 procent vertrok zelfstandig. Zij zijn daardoor uit beeld bij de dienst - waardoor ze, geeft Robberse toe, ook in de illegaliteit in Nederland kunnen zijn beland.


Lees hier verder: https://nos.nl/artikel/2202969-zestig-procent-van-asielzoekers-vertrekt-zelf-of-verdwijnt-uit-beeld.html


Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Boek over leven in de Emiraten - Voor gesprekstof met clientenThe writer worked for the British council in the Emirates around the time of the First Gulf war. It is definitely still a diary so very fragmentary. Not a memoir.


The Arabic names have many similarities. Which Sakr? Which Mohammed? What is difficult.


Still interesting to read. But very British upper lip and missing to grab you. I mean there was a Gulf War going on with scud missiles.


Too my surprise I saw someone mentioned I actually met myself once. The gentleman was attending a conference where I was a student helping. During the break I suggested a walk on the beach. He joined and several others. The ambassador of his country of nationality was completely ignored. Young as I was I said to that guy "Come you are welcome too." So I had a long walk on the beach with an ambassador and a former minister turned refugee of the same country. I mean only when a young girl or when you are Madeleine Albright you get away with that. In the evening the minister-refugee joined me and my friends for a meal in Leiden. I remember when I found him a cab the driver said: "Are you sure that black chap can pay?" In those days we had no email, Linkedin or Facebook so afterwards you just would loose touch. Stumbling on his name in this book I googled him. His country is now independent and he is the Ambassador to the United Nations for it. All is well that ends well.

For sale at Amazon. You can download the Kindle App for free.
The rest of what I enjoyed reading recently you can find on my bookblog. Reading for me is a way of escapism so do not expect too intelligent literature: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

14 november 2017

Wezen kijken bij Nieuwsuur bij de uitzending "Migratiebeleid Rutte III: opvang in de regio is het toverwoord" / Turkije deals

Aan het wachten in de gang van Nieuwpoort totdat de regiseusse ons kwam halen voor de life uitzending van Nieuwsuur over het migratiebeleid.Was uiteindelijk best saai. Maar leuk om te zien wat de baan van regisseur bij zo iets inhoudt. Gezegd dat zij het uitje was. Ze maakte het voor ons een leuk avondje uit. Drankje er bij, muziekje. Leuk mens. Nepwimpers, lang roodgeverfd haar en zeker 40+. Heel ander wereldje dan ons grijze juristen. Malik Azmani en Katelijne Buiteweg waren na afloop gelijk naar huis. Syp Wynia nam de tijd voor een praatje met mensen.


Hier wordt op de site van de NOS de uitzending samengevat: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2202139-migratiebeleid-rutte-iii-opvang-in-de-regio-is-het-toverwoord.html maar u kunt ook gewoon zelf kijken. Ik zit links van de presentatrice in de achtergrond in het publiek (streng te kijken vind ik zelf).

Voor de uizending klik hier: https://nos.nl/uitzending/28948-nieuwsuur.html


Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

In Canada a great percentage of Nigerian asylumseekers claim persecution because of being gay. Does that mean those claims are fabricated?

Via de Linkedin feed van een Canadese advocaat

Similarities in Nigerian asylum claims based on sexual orientation have Legal Aid Ontario asking questions

60-70% of Nigerian asylum claims made in Ontario since April cited persecution based on sexual orientation

 

By Anita Elash, Diana Swain, Tara Carman, CBC News Posted: Nov 08, 2017 10:12 PM ET Last Updated: Nov 10, 2017 9:51 AM ET
Jawad Kassab, who leads the immigration and refugee program at Legal Aid Ontario, said the agency has identified an 'unusual' pattern in asylum claims based on sexual orientation claims filed by Nigerians this year.
Jawad Kassab, who leads the immigration and refugee program at Legal Aid Ontario, said the agency has identified an 'unusual' pattern in asylum claims based on sexual orientation claims filed by Nigerians this year. (Mark Bochsler)

Nigerian asylum seekers in Canada are making so many similar claims based on sexual orientation that Legal Aid Ontario is worried some claims may be fabricated.
Jawad Kassab, who leads the refugee and immigration program at Legal Aid Ontario, said the agency has identified an "unusual" pattern in sexual orientation claims filed by Nigerian refugee seekers this year.
He said the agency has written to five lawyers who represent a "high volume" of those cases and asked if they can help explain what's behind it. He would not name the lawyers.
Kassab said he is concerned that if claims are fabricated, refugees with legitimate claims might have a harder time getting the help they need.

Lees verder:  http://www.cbc.ca/news/canada/nigeria-refugee-homosexuality-immigration-1.4390144

Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

DPA organiseert maandag 20 november een Awb Actua Avond (gratis)

"Thema: Rechtspraak Awb anno 2017: (niet) bij te benen? Olaf Schuwer neemt ons mee in de wondere wereld van de Awb, in het bijzonder de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak m.b.t. de volgende thema’s en onderwerpen, uiteraard toegespitst op de consequenties hiervan voor de bestuurlijk – juridische praktijk. -Handhavingsbeleid: prioritering en niet-handhaven -Belanghebbende, en de invulling van het begrip “hinder van enige betekenis” -De concurrent als belanghebbende -Relativiteitseis, en de correctie-Widdershoven -Beleidsregels en wetgeving: wat is het verschil, (if any)? -Invordering van een verbeurde dwangsom: voetangels, klemmen en het spook van de verjaring -Schadevergoeding, bevoegde rechter en de grens van € 25.000,-- -Het vertrouwensbeginsel: zou de Afdeling “om” zijn of toch maar één zwaluw? -Verklaring van geen bedenkingen: hoezo bestuursorgaan? -Actuele ontwikkelingen Zien wij jou maandag?"
Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Van der Kolk Advocatuur in Klazienaveen failliet door terugloop asielzaken

Eenmanskantoor Van der Kolk Advocatuur in het Drentse Klazienaveen is op 31 oktober j.l. failliet verklaard door de rechtbank in Assen. Dat blijkt uit een publicatie in het Centrale Insolventieregister van 2 november. Het kantoor deed nog vooral asielzaken, terwijl de vluchtelingenstroom afgelopen jaar opdroogde.
Van der Kolk Advocatuur presenteerde zich nadrukkelijk als advocatenkantoor ‘met een sociaal hart’, gericht op mensen met een kleine beurs. Zodoende werkte het kantoor veel op basis van toevoegingen. Naast personen- en familierecht en bestuursrecht legde het kantoor zich vooral toe op asiel- en vreemdelingenzaken. Jos van der Kolk, die in 2009 op latere leeftijd werd beëdigd als advocaat, is vanuit zijn hobby tevens gespecialiseerd in het recht rond de duivensport.
Van der Kolk wil desgevraagd enkel kwijt dat ‘teruglopende inkomsten als gevolg van een opdrogende asielstroom’ de toedracht vormen van het faillissement. Curator Peter van Rosssum bevestigt dit, eraan toevoegend dat de advocaat bijna alleen nog maar asielzaken deed.
“Ik vermoed dat die zo’n 90% van de praktijk besloegen,” zegt de curator. “Had Van der Kolk in 2016 rond deze tijd nog 250 zaken behandeld, dit jaar waren het er nog maar 70, en uitsluitend op basis van toevoegingen. Hij heeft niet weten te anticiperen op de veranderende markt als gevolg van de Turkijedeal. Daarbij speelde er nog een schuld uit het verleden mee, waardoor het kantoor niet meer aan de lopende verplichtingen kon voldoen.”
Door het faillissement van zijn eenmanszaak is Van der Kolk per direct geschorst als advocaat, aldus Van Rossum. “Het is nu mijn prioriteit om de resterende cliënten onder te brengen bij andere advocaten in de regio, wat nog een hele uitdaging is.”

Bron: Advocatie: http://www.advocatie.nl/van-der-kolk-advocatuur-klazienaveen-failliet-door-terugloop-asielzakenSint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

08 november 2017

Uitspraak: mvv aanvraag: zelfstandigheid middelen en je kunt je ook uit het buitenland op Chavez beroepen

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 06-11-2017
Datum publicatie 07-11-2017
Zaaknummer WB 17/6558
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Verweerder heeft de aanvraag van eiser voor een mvv in het kader van gezinshereniging afgewezen, omdat het inkomen van referente niet zelfstandig is. Eiser beroept zich op de arresten Chakroun en Khachab. Verweerder moet een concrete beoordeling maken van de situatie van eiser en referente, waarbij hij alle door of namens eiser aangevoerde individuele omstandigheden betrekt. De rechtbank volgt verweerder niet in diens standpunt dat hij alleen die bijzondere omstandigheden hoeft te beoordelen die toezien op de zelfstandigheid. Blijkens de Afdelingsuitspraak van 27 januari 2017 ziet het vereiste van zelfstandigheid namelijk niet enkel op de bron waaruit die middelen worden verworven, maar ook op de hoogte van die middelen. Eiser beroept zich tevens op het arrest Chavez-Vilchez. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn standpunt, dat het EU-verblijfsrecht slechts getoetst kan worden indien eiser zich in Nederland bevindt. Het beroep is gegrond.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
4. De rechtbank overweegt als volgt.
5. Ingevolge artikel 2p, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) kan Onze Minister een mvv verlenen aan de vreemdeling ten aanzien van wie is aangetoond dat hij voldoet aan de vereisten voor toegang en verlening van een verblijfsvergunning.
Ingevolge artikel 2q, eerste lid, van de Vw 2000 kan Onze Minister een mvv weigeren indien ten aanzien van de vreemdeling niet is aangetoond dat deze voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 2p, eerste lid, van de Vw 2000 onverminderd het tweede lid van dat artikel.
Ingevolge artikel 14, derde lid, van de Vw 2000 wordt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verleend onder beperkingen, verband houdende met het doel waarvoor het verblijf is toegestaan.
Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 kan een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 worden afgewezen, indien de persoon bij wie de vreemdeling wil verblijven niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.
Ingevolge artikel 3.73, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna: het Vb 2000) zijn de in artikel 16, eerste lid, onder c, van de Vw 2000 bedoelde middelen van bestaan in ieder geval zelfstandig, indien verworven uit wettelijk toegestane arbeid in loondienst, voor zover de vereiste premies en belastingen zijn afgedragen.
6.1 Volgens artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de Gezinsherenigingsrichtlijn) kan de betrokken lidstaat bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging de persoon die het verzoek heeft ingediend verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand. In haar uitspraken van 28 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:271, en 6 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1998, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geoordeeld dat uit de arresten Chakroun, ECLI:EU:C:2010:117 en Khachab, ECLI:EU:C:2016:285 van het Hof van Justitie (hierna: het Hof) volgt dat verweerder, naar aanleiding van hetgeen door de desbetreffende vreemdeling naar voren is gebracht, een concrete beoordeling moet maken van de situatie van die vreemdeling en de desbetreffende referent, waarbij hij alle door of namens die vreemdeling aangevoerde individuele omstandigheden betrekt.
Uit de uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:208, volgt dat het vereiste van het maken van een individuele beoordeling ook geldt bij de weigering van een mvv vanwege het niet zelfstandig beschikken over voldoende middelen van bestaan als bedoeld in artikel 3.73, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vb 2000.
6.2 Verweerder heeft de aanvraag van eiser afgewezen omdat het inkomen van referent niet zelfstandig is, aangezien de werkgever van de referent premies en belastingen niet heeft voldaan. Er is in beroep nog altijd een betalingsachterstand. De door eiser aangevoerde omstandigheden zien volgens verweerder allemaal op de hoogte van het inkomen en niet op de zelfstandigheid van het inkomen. Deze omstandigheden zijn dus niet relevant.
6.3 Eiser stelt dat referent aan het middelenvereiste uit artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Gezinsherenigingsrichtlijn voldoet. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte geen concrete beoordeling van de individuele situatie heeft verricht. Eiser heeft de volgende individuele omstandigheden aangevoerd:
 • - referent had eerder een vaste baan, welke ze heeft moeten opzeggen, omdat ze als gevolg van de ongewenstverklaring en uitzetting van eiser deze baan niet meer kon combineren met de zorg voor haar dochter; hierna heeft zij alles op alles gezet om ander werk te vinden om in het levensonderhoud van haar gezin te kunnen voorzien; in eerste instantie heeft ze gewerkt als gastouder en later heeft ze haar huidige baan bij [bedrijf 1] als helpende zorgmedewerker gekregen;
 • - referent kan met haar inkomsten voorzien in het levensonderhoud van haar gezinsleden;
 • - referent onderhoudt eiser in Ghana door het regelmatig sturen van geld;
 • - de dochter van referent draagt met de inkomsten uit haar bijbaan bij aan het gezinsinkomen;
 • - de werkgever van referent investeert in haar opleiding, hetgeen niet wijst op een naderend ontslag of faillissement;
 • - de vaste lasten van referent zijn laag;
 • - referent is als zzp’er een eenmanszaak gestart en heeft een bemiddelingsovereenkomst gesloten met [bedrijf 2];
 • - er is veel werk in de zorg;
 • - referent ontvangt, naast haar inkomen uit arbeid, zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag;
 • - de werkgever van referent is bezig de financiële situatie op orde te brengen en de schulden bij de belastingdienst af te betalen.
Verweerder heeft volgens eiser met al deze omstandigheden ten onrechte geen rekening gehouden.
6.4 Niet in geschil is dat verweerder niet alle door eiser aangevoerde individuele omstandigheden in zijn beoordeling heeft betrokken. Naar het oordeel van de rechtbank is dat ten onrechte. Verweerders strikte onderverdeling tussen feiten en omstandigheden die volgens verweerder betrekking hebben op zelfstandigheid of duurzaamheid of hoogte van het inkomen en de op dat onderscheid toegespitste individuele beoordeling, berust op een onjuiste interpretatie van de Afdelingsuitspraak van 27 januari 2017. In rechtsoverweging 3 van die uitspraak staat namelijk dat het niet afdragen van premies en belastingen door een werkgever van invloed kan zijn op de hoogte van het door een werknemer werkelijk verdiende loon. Daarmee ziet het vereiste van zelfstandigheid niet enkel op de bron waaruit die middelen worden verworven maar ook op de hoogte van die middelen.
6.5 Verweerder heeft dus ten onrechte nagelaten een concrete beoordeling te maken van de situatie van eiser en referent, waarbij hij alle door of namens eiser aangevoerde individuele omstandigheden betrekt. Verweerder dient een dergelijke beoordeling alsnog te verrichten.
7.1 Eiser heeft verder een beroep gedaan op het arrest van het Hof van 10 mei 2017, ECLI:EU:C:2017:354 (hierna: het arrest Chavez-Vilchez). Eiser betoogt dat voor hem uit dit arrest een verblijfsrecht voortvloeit.
7.2 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat, hoewel er indicaties zijn dat eiser op grond van dit arrest mogelijk aanspraak kan maken op rechtmatig verblijft, dit niet in de huidige procedure kan worden beoordeeld. Het EU-verblijfsrecht zoals dat voortvloeit uit het arrest Chavez-Vilchez kan slechts op declaratoire wijze in Nederland ontstaan, aldus verweerder. Eiser kan een faciliterend visum aanvragen om naar Nederland te komen, waarbij hij na aankomst in Nederland een aanvraag kan doen ter vaststelling van dit verblijfsrecht.
7.3 In het arrest Chavez-Vilchez heeft het Hof de door de Centrale Raad van Beroep gestelde prejudiciële vragen omtrent artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie beantwoord. Dit arrest volgt op het eerdere arrest van het Hof van 8 maart 2011, EU:C:2011:124 (hierna: het arrest Zambrano). Uit het arrest Zambrano vloeit voort dat lidstaten het verblijfsrecht niet kunnen ontzeggen aan een ouder, onderdaan van een derde land, van een kind met de nationaliteit van die lidstaat, als dit er toe zou leiden dat dit kind het grondgebied van de Europese Unie moet verlaten.
7.4 De rechtbank volgt verweerder niet in zijn standpunt, dat het EU-verblijfsrecht slechts getoetst kan worden indien eiser zich in Nederland bevindt. Zoals door het Hof bevestigd in overweging 62 van het arrest Chavez-Vilchez, betreft het immers een afgeleid verblijfsrecht dat afhankelijk is van (in dit geval) de EU-rechten van de dochter van eiser die de Nederlandse nationaliteit heeft. Vraag is of er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en zijn dochter, dat de dochter van eiser, als direct gevolg van de ontzegging van een verblijfsrecht aan eiser, genoodzaakt zal zijn het grondgebied van de Europese Unie te verlaten. Naar het oordeel van de rechtbank kan de beantwoording van deze vraag niet afhankelijk worden gesteld van de aanwezigheid van eiser in Nederland. Daarbij is van belang dat het gaat om een fundamenteel recht, bij schending waarvan de nuttige werking aan het Unieburgerschap van de dochter van eiser zal worden ontnomen. De rechtbank verwijst in dit kader naar rechtsoverweging 2.7.9 van de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8631, waarin de Afdeling heeft overwogen dat het arrest Zambrano ook betekenis heeft in de situatie waarin zowel de minderjarige burgers van de Unie als de ouder met de nationaliteit van een derde land, zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Ook hieruit volgt dat het standpunt van verweerder dat er sprake is van een declaratoir verblijfsrecht dat enkel getoetst kan worden indien eiser zich in Nederland bevindt, met deze motivering geen stand kan houden.
8. De conclusie is dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid en een deugdelijke motivering ontbeert. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking meer.
9. Het beroep is gegrond. De rechtbank ziet geen aanleiding om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten of zelf in de zaak te voorzien. Verweerder wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
10. De rechtbank acht termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb en verweerder te veroordelen in de door eiser in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 495,- en een wegingsfactor 1). Van andere kosten in dit verband is de rechtbank niet gebleken.

De volledige uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12769Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Verblijfsvergunning voor uw baby nu online bij de IND aanvragen

U kunt dat via deze pagina doen: https://ind.nl/familie/paginas/kind-in-nederland-geboren.aspx
:Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:
 • Uw kind is in Nederland geboren.
 • Uw kind behoort feitelijk tot uw gezin.
 • U en uw kind hebben vanaf de geboorte van uw kind het hoofdverblijf in Nederland.
 • U hebt vanaf de geboorte van uw kind een geldige verblijfsvergunning of u bent na de geboorte van uw kind genaturaliseerd.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.
Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Baby- & kinderkledingInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nieuw boek: "Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure" door Jaap van der Winden

Het recht dat de Nederlandse asielprocedure regelt is erg gecompliceerd geworden. De toename van de asielinstroom in 2015 vroeg om aanpassingen, maar ook de steeds sterker wordende invloed van het Europese recht heeft tot een fijnmazig juridisch netwerk geleid. Vooral de Procedurerichtlijn is in dit verband van belang. Deze richtlijn is met ingang van 20 juli 2015 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Op 13 juli 2016 presenteerde de Commissie een pakket voorstellen om het zogeheten Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) te hervormen. Een van de voorstellen betreft de omvorming van de Procedurerichtlijn in een Procedureverordening.

Hoewel de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgerond en er daarna enige tijd zal zijn voor het aanpassen van de nationale wetgeving, werpen deze voorstellen hun schaduw vooruit. De consequenties voor de nationale vreemdelingenwet- en regelgeving kunnen aanzienlijk zijn.

Dit boek beoogt inzicht te bieden in die ingewikkelde asielprocedure en de mogelijke veranderingen die op stapel staan. Het kan nuttig zijn voor studie en (asiel)praktijk. Materiële onderwerpen als vluchtelingschap, subsidiaire bescherming en geloofwaardigheidsbeoordeling blijven onbesproken en een basisinzicht in die concepten wordt bekend verondersteld. Het boek loopt vooruit op een nieuwe druk van het handboek Asielrecht en zal daarvan deel uitmaken.

Auteursinformatie

Jaap van der Winden (1972) is sinds 1997 werkzaam in het vreemdelingenrecht, thans als senior-jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is auteur van verschillende publicaties op het terrein van het vreemdelingenrecht, en is onder meer redacteur van Commentaar Vw 2000.

Te koop bij Bol.com. Als u even wacht laadt een verkoopwidget. Door via deze site te kopen steunt u het blog.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Junior Legal Support Assistant bij Everaert advocaten

Voor onze internationale arbeidsmigratiepraktijk zijn wij op zoek naar een Junior Legal Support Assistant (m/v) voor 16 tot 24 uur per week.
Everaert Advocaten staat in binnen- en buitenland bekend als toonaangevend nichekantoor in het vreemdelingenrecht. Wij verbinden een klassieke, sociale praktijk met een commercieel georiënteerde, zakelijke praktijk op het terrein van arbeidsmigratie. In de zakelijke praktijk wordt opgetreden voor internationaal opererende concerns, ondernemingen in het MKB en non-profitorganisaties in binnen en buitenland.
Ter versterking van ons bedrijvensecretariaat zoeken wij een
Junior Legal Support Assistant (m/v) voor 16 tot 24 uur per week
met tenminste HBO-werk en denkniveau.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanvragen van visa, tewerkstellings- en verblijfsvergunningen, en het onderhouden van contacten met cliënten, HR-afdelingen en instanties als ambassades en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Everaert Advocaten heeft een informele werksfeer en een prettige werkomgeving in hartje Amsterdam. Ben je nauwkeurig, communicatief sterk, heb je organisatorische ervaring en beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal? Neem dan contact op!
Stuur je motivatie en cv naar Onno Bijker, bijker@everaert.nl. Voor nadere informatie kun je ook bellen (020-7523200).

Als hij nog op hun eigen site staat https://www.everaert.nl/nl/over-ons/vacatures/746-vacature-junior-legal-support-assistant dan kunt u nog solliciteren.Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Wijziging zoekjaar hoogopgeleiden (bijvoorbeeld als je net klaar bent met je studie of promotie en een baan in NL ambieert)

Binnen drie jaar na hun afstuderen of promoveren kunnen buitenlandse hoogopgeleide studenten een verblijfsvergunning voor een zoekjaar aanvragen.
Per 1 oktober 2017 geldt er nieuw beleid dat de praktijk van het zoekjaar hoogopgeleiden verheldert.

Er wordt vastgelegd op welk moment de driejarige termijn begint:

• Voor studenten die in Nederland zijn afgestudeerd begint de termijn op de dag van het behalen van het laatste tentamen.
• Voor hoogopgeleiden die in het buitenland zijn afgestudeerd of gepromoveerd begint de termijn op de datum van het diploma.
Daarnaast geldt een nieuw uitgangspunt:
• de buitenlandse universiteit moet ten tijde van de afstudeerdatum in de top 200 lijsten* staan
Voor meer informatie over het zoekjaar zie ons artikel hier.

*) Top 200 buitenlandse onderwijsinstellingen;
Wereldranglijst universiteiten - Times Higher Education World University Rankings
Topuniversiteiten - QS World University Rankings
Academische ranglijst universiteiten - Academic Ranking of World Universities

Deze informatie komt van de website van Everaert Advocaten in Amsterdam: https://www.everaert.nl/nl/nieuws/21-nieuws-particulieren-nl/771-wijziging-zoekjaar-hoogopgeleiden
Sint Cadeauwinkel

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Boek: "Hoofdstukken grondrechten" door A.W. Hins A.J. Nieuwenhuis M. den Heijer

ISBN: 9789069168838
4e druk 2017
Verschijningsdatum: 20-02-2017
Pagina's: 256Omschrijving

Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten, interactie van rechtsordes en de taakverdeling tussen wetgever en rechter.
De genoemde thema’s worden rijkelijk geïllustreerd aan de hand van specifieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de privacy en het gelijkheidsbeginsel. De lezer maakt op die manier toch kennis met de afzonderlijke grondrechten, terwijl de voorbeelden ervoor zorgen dat het concrete belang van de algemene leerstukken wordt onderstreept.
Daarom is dit boek voor iedere (aankomende) jurist van belang. Het is in het bijzonder geschreven voor het universitair onderwijs.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding 
Hoofdstuk 2. Geschiedenis en achtergronden  
2.1  Introductie
2.2  Geschiedenis
2.2.1  Athene en de Griekse staatsleer
2.2.2  Christendom en Middeleeuwen
2.2.3  Achtergrond van de opkomst van de idee van grondrechten
2.2.4  Contractstheorieën: Hobbes en Locke
2.2.5  Positivering van grondrechten
2.2.6  Nederland: Zeven Provinciën en Bataafse Republiek
2.2.7  Nederland: 1813 – heden
2.2.8  Internationalisering: Verenigde Naties
2.2.9  Internationalisering: Europa
2.3  Drie themata
2.3.1  Klassieke en sociale grondrechten
2.3.2  Universaliteit van grondrechten
2.3.3  Grondslagen: menselijke waardigheid en democratie
2.4  Conclusie
Hoofdstuk 3. Dragers van grondrechten  
3.1  Inleiding
3.2  Individuen
3.3  Groepen en rechtspersonen
3.4  Overheid
3.5  Conclusie
Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming 
4.1  Inleiding
4.2  Instellingen en organen
4.3  De Nederlandse rechter
4.3.1  Verdragsbepalingen
4.3.2  Grondwet
4.4  Europa
4.4.1  Het EHRM
4.4.2  Europese Unie
4.5  Internationale procedures
4.6  Conclusie
Hoofdstuk 5. Reikwijdte en interpretatie  
5.1  Inleiding
5.2  Reikwijdte en beperkingsmogelijkheden
5.3  De wijze van formulering
5.3.1  Typerend element
5.3.2  Juridisch-technische omschrijving of open norm
5.3.3  Onderscheid binnen de reikwijdte
5.3.4  Accessoire rechten
5.4  Objectivering reikwijdte
5.4.1  Objectivering reikwijdte vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
5.4.2  Objectivering reikwijdte vrijheid van meningsuiting
5.4.3  Objectiveren reikwijdte respect voor het privé-leven
5.4.4  Afstand van grondrechten
5.5  Interpretatiemethoden
5.5.1  Tekstuele interpretatie
5.5.2  Wetshistorische interpretatie
5.5.3  Analoge interpretatie
5.5.4  Systematische interpretatie
5.5.5  Teleologische interpretatie
5.6  Interpretatie op meer niveaus
5.7  Conclusie
Hoofdstuk 6. Beperking van grondrechten  
6.1  Inleiding
6.2  Overzicht van soorten bepalingen
6.2.1  Absoluut geformuleerd
6.2.2  Duidelijk omschreven uitzonderingen
6.2.3  Bepalingen met een clausulering
6.3  Beperkingsclausules EVRM en HvEU
6.3.1  Introductie
6.3.2  Clausulering artikel 8 t/m 11 EVRM
6.3.3  Bij wet voorzien
6.3.4  Legitiem doel
6.3.5  Noodzakelijkheidstoets
6.3.6  Democratische samenleving
6.3.6.1  Vrijheid voor politieke partijen
6.3.6.2  Maatschappelijke discussie en democratische samenleving
6.3.7  Overige beperkingsmogelijkheden EVRM en HvEU
6.4  Grondwettelijke beperkingssysteem
6.4.1  Grondwettelijke clausulering
6.4.2  Delegatie
6.4.3  Algemene en bijzondere beperkingen
6.4.4  Bijzondere rechtsposities
6.4.5  Geen misbruik van grondrecht bepaling in Grondwet
6.5  Conclusie
Hoofdstuk 7. Positieve verplichtingen 
7.1  Inleiding
7.2  Positieve verplichtingen en de Grondwet
7.3  Internationale theorievorming
7.4  Positieve verplichtingen en het EVRM
7.5  Voorbeelden van positieve verplichtingen
Hoofdstuk 8. Horizontale werking 
8.1  Inleiding
8.2  Voors en tegens van horizontale werking
8.3  Horizontale werking en de Grondwet
8.4  Directe en indirecte werking
8.5  Nadere regeling door de wetgever
8.6  Horizontale werking in Straatsburg
8.7  Receptie in het Nederlandse recht
Hoofdstuk 9. Samenloop en botsing 
9.1  Inleiding
9.2  Samenloop
9.2.1  Samenloop van grondrechten bij de Nederlandse rechter
9.2.2  Samenloop van grondrechten bij het EHRM
9.3  Botsing
9.3.1  Botsende grondrechten bij de Nederlandse rechter
9.3.2  Botsende grondrechten en de Nederlandse wetgever
9.3.3  Botsende grondrechten en de Europese Unie
9.3.4  Botsende grondrechten bij het EHRM
Hoofdstuk 10. Interactie van rechtsordes 
10.1  Inleiding
10.2  De verhouding tussen de Europese Unie en het EVRM
10.2.1  De Europese Unie in de rechtspraak van het EHRM
10.2.2  Mensenrechten in de Europese Unie
10.3  Botsende rechtsordes
10.3.1  Conflictoplossing
10.3.2  Conflictvermijding
10.3.3  De Solange-benadering
10.3.4  Toerekening en rechtsmacht
10.4  Conclusie
Hoofdstuk 11. Rechter en wetgever  
11.1  Introductie
11.2  Sociale grondrechten
11.3  Voorziening door rechter of wetgever?
11.4  Verdergaande bescherming – op grond van het EVRM?
11.5   Conclusie
Afkortingen
Jurisprudentie register

Te koop bij BOL (wacht even dat de doorklik naar die site laadt..... als u hier koopt steunt u dit blog)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator