De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

10 oktober 2017

Conferentie 'Wijkteams: effectief omgaan met diversiteit' (ook interessant voor mensen die op een andere manier met immigranten werken)

Conferentie 'Wijkteams: effectief omgaan met diversiteit'

Artikel - 30 augustus 2017
Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken. Dit is nodig omdat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond niet altijd optimaal bereiken en omdat cultuurverschillen en communicatieproblemen een rol kunnen spelen. KIS organiseert op 30 oktober een conferentie hierover.
In deze conferentie biedt KIS praktische tools en concrete tips over de wijze waarop wijkteams diversiteit duurzaam een plaats kunnen geven in het reguliere werk. In samenwerking met de gemeente, lokale partners en migrantenorganisaties kunnen zij hiermee cliënten met verschillende (culturele) achtergronden goed bereiken en effectief maatwerk bieden.

Doelgroep

 • Professionals van sociale wijkteams en wijkteams jeugd
 • Vrijwilligers van informele netwerken en migrantenorganisaties
 • Beleidsmedewerkers van gemeenten en instellingen

Locatie

Conferentiecentrum Aristo
Brennerbaan 150
Utrecht

Datum

30 oktober 2017

Programma

09.30 uur   Ontvangst
10.00 uur   Welkomstwoord dagvoorzitter Samira Bouchibti
10.05 uur   Opening door wethouder Jeroen Olthoff van Zaanstad, Sociale Pijler G32
10.20 uur   Inleiding door Hans Bellaart over diversiteitskader wijkteams, geïllustreerd met praktijkvoorbeeld uit Zaandam door Monique Schweitz
10.45 uur   Pauze
11.00 uur   Workshops sessie I
12.30 uur   Lunch
13.30 uur   Workshops sessie II
15.00 uur   Pauze
15.30 uur   Paneldiscussie met reacties uit de zaal o.l.v. dagvoorzitter. Met wethouder Marianne Smitsmans, Roermond; Monique Schweitz, Jeugdteam Zaanstad; Amal Abass, Inspiratie Inc Almere; Marieke Scheermeijer, G32 Sociale Pijler; Ahmed Hamdi, Verwey-Jonker Instituut.
16.15 uur   Atta de Tolk, rappende review
16.25 uur   Afsluitend woord
16.30 uur   Afsluiting met borrel

Workshops

Workshop 1: Verbeteren toegankelijkheid door samenwerken met vrijwilligers uit migrantengroepen
Workshopleiders: Dee Werter, Project Schilderswijkmoeders en Ahmed Hamdi, Verwey-Jonker Instituut
Hoe krijg je contact met moeilijk bereikbare doelgroepen? Of hoe zorg je er voor dat geïsoleerde en weinig zelfredzame cliënten goed bij de professionele hulpverlening terechtkomen? Bij sommige cliënten met een migratieachtergrond is dit een grote uitdaging. Samenwerking tussen professionals en getrainde vrijwilligers uit de doelgroepen zelf, kan sterk bijdragen aan de toegankelijkheid van de reguliere zorg en hulpverlening. In deze sessie kunt in gesprek met professionals en vrijwilligers (Schilderswijkmoeders) over hoe zij dit in de Schilderswijk in Den Haag aanpakken, wat belangrijke randvoorwaarden zijn en welke resultaten dit oplevert.
Workshop 2: Versterken van eigen kracht vanuit diversiteitsperspectief
Workshopleiders: Gerry Eikelberg, Modita Heynen, Sociaal Wijkteam Nijmegen en Mehmet Day, Verwey-Jonker Instituut
Bij cliënten met een migratieachtergrond blijkt het versterken van eigen kracht te werken als het op een diversiteitsgevoelige wijze wordt begeleid. In Nijmegen is ervaring opgedaan met collegiale toetsing tijdens het casuïstiek-overleg om het versterken van eigen kracht te verbeteren. In deze workshop zullen we de Nijmeegse aanpak van actie-leren aan den lijve ervaren. Met behulp van casussen uit de praktijk en rollenspellen krijgen de deelnemers handvatten mee die ten goede komen aan het versterken van eigen kracht vanuit diversiteitsperspectief.
Workshop 3: Diversiteitgevoeligheid in wijkteams: samenwerken in de gemeente
Workshopleiders: Sven Roelofs, Gemeente Roermond en Hans Bellaart, Verwey-Jonker Instituut
Uit onderzoek is gebleken dat samenwerking tussen de gemeente, de wijkteams en migrantenorganisaties een grote meerwaarde heeft om diversiteitsgevoeliger te worden. Om blijvende verbeteringen te realiseren hebben wijkteams de voorkeur om dit gezamenlijk binnen de gemeente te realiseren. De gemeente, als opdrachtgever van de wijkteams, kan hierbij een belangrijke coördinerende en stimulerende rol spelen. Op welke manier kun je samen met lokale partijen vooruitgang boeken? In een interactieve workshop bespreken we dit soort vragen aan de hand van de ervaringen in de gemeente Roermond.
Workshop 4: Omgaan met verschillende waarden in de opvoeding vanuit een minderheidspositie
Workshopleiders: Cecile Winkelman, Swazoom en Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut
Ouders met een migratieachtergrond hebben naast reguliere opvoedvragen ook vragen, ervaringen of referentiekaders die te maken hebben met hun minderheidspositie als migrant. Kennisplatform Integratie en Samenleving ontwikkelde een teambijeenkomst voor wijkteams en CJG's om beroepskrachten bewust te maken van de specifieke invalshoeken of ervaringen die belangrijk zijn in de levens van veel migrantenouders. Bijvoorbeeld ervaringen met discriminatie of negatieve beeldvorming, of religie of schaamte als belangrijke waarde. In deze workshop maak je kennis met de teambijeenkomst en voeren we een deel met de deelnemers uit.
Workshop 5: Integrale en cultuursensitieve GGZ hulp in Jeugdteam Zaandam
Workshopleiders: Esra Acar, Mariëlle Vroom en Ebru Özcan van Jeugdteam Zaandam
Het Jeugdteam Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld in Zaandam zet zich in voor zowel het kind als de ouders, waarbij cultuursensitief gewerkt wordt. De GGZ-hulp binnen het Jeugdteam biedt ondersteuning/behandeling in samenwerking met de nodige (opvoed)ondersteuning door de gezinscoach. Het idee hierachter is dat het kind in zijn ontwikkeling niet op zichzelf staat maar verbonden is met zijn omgeving. Er wordt expliciet cultuursensitief maatwerk geboden omdat alleen een benadering vanuit de eigen context effectief kan zijn. Door deze combinatie van cultuursensitieve GGZ hulp vanuit het jeugdteam kunnen complexe vragen van migrantengezinnen goed beantwoord worden.
Workshop 6: Het versterken van de interculturele competenties in wijkteams
Workshopleiders: Tineke Bos, Wijkteams Amersfoort en Mellouki Cadat, Movisie
Om effectief hulp te kunnen bieden aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond hebben wijkteammedewerkers specifieke kennis, vaardigheden en de juiste houding nodig. Hoe herken je vanuit meerdere culturele perspectieven bepaalde situaties en handel je vanuit meerdere culturele perspectieven? In deze workshop bespreken wij hoe je dit verbeterproces op gang brengt en houdt in je eigen wijkteam. Met behulp van casuïstiek wordt duidelijk hoe deze vaardigheden versterkt kunnen worden. Hoe je bewuster kunt zijn van het eigen referentiekader, hoe je de leefwereld van de ander beter kunt leren begrijpen, hoe je taal en communicatieproblemen kunt overwinnen, hoe je een goede vertrouwensband opbouwt.
Workshop 7: Hulp aan vluchtelingen vanuit de wijkteams
Workshopleiders: Tareq Malas, Anas Ragheb van ‘Mpowerment’ en Miriam Andries, Movisie
Wijkteams krijgen de laatste tijd steeds meer te maken met vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee, zoals taalproblemen, onbekendheid met Nederland en vaak specifieke psychosociale problemen. Mpowerment is een jonge sociale onderneming die de kloof tussen vluchtelingen en de maatschappij probeert te overbruggen. Zij werkten met wijkteams aan het verbeteren van hulp aan vluchtelingen. In deze workshop bespreken we de uitdagingen en laten we aan de hand van positieve ervaringen zien hoe vluchtelingen adequaat bereikt en geholpen kunnen worden.
Workshop 8: Het perspectief van cliënten met een migratieachtergrond
Workshopleiders: Jamila Achahchah, Movisie en Amal Abass, Stichting Inspiratie Inc, Almere
Is het perspectief van deze cliënten anders dan de gemiddelde cliënt? Kunnen de werkers de leefwereld goed begrijpen? Hoe kunnen wijkteamwerkers adequaat inschatten wat de verwachtingen van cliënten zijn? Wat is nog mogelijk is aan hulp uit het eigen netwerk? In deze workshop laten we zien dat het mogelijk is om met creatieve transculturele technieken (zoals ‘perspectief-veranderingen’ en ‘spiegelbijeenkomsten) de vraag achter de vraag van de cliënt te ontrafelen. Zowel met de individuele cliënt als met groepen bewoners. Na een korte inleiding gaan we aan de slag met oefeningen en concrete casuïstiek. We bespreken met elkaar hoe de effectiviteit  van het wijkteam vergroot kan worden met behulp van deze innovatieve aanpak.

Meld je direct aan

Deelname aan de conferentie kost € 85,- (inclusief lunch). Vrijwilligers krijgen op aanvraag kosteloos toegang. Meld je via dit formulier aan. Er is plaats voor maximaal 180 deelnemers. Een inhoudelijke vraag over de conferentie? Neem contact op met Hans Bellaart via hbellaart@verwey-jonker.nl. Een praktische vraag over de conferentie? Neem contact op met trainingsbureau@movisie.nl.


https://www.kis.nl/artikel/conferentie-effectief-omgaan-met-diversiteit-wijkteams
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

09 oktober 2017

I am Expatfair2017


The meeting place for expats and local businesses in the Netherlands

Expats are citizens of the world, but they still have local needs. Whether you’re a new arrival or long-term resident, there’s a lot to learn about life in the Netherlands: from finding a house, job or school for your kids, to choosing an accountant, legal advisor or MBA and so much more.
The IamExpat Fair is an international one-day event designed to connect and support the expat community in the Netherlands. Join the fair to:
✓ Find all the services and businesses you need in a single location.
✓ Learn how to navigate life in the Netherlands at free workshops and presentations.
✓ Connect with other expats, organisations and the international community.
The IamExpat Fair is coming to The Hague! The next edition will take place at the Grote Kerk in The Hague on Saturday November 4, 2017.

Meer informatie: http://thehague.iamexpatfair.nl/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Refugees reshape Jordan’s urban landscape — report

 
The rise in the number of refugees is most felt in urban areas and primary cities like Amman (Photo by Camille Dupire)

AMMAN — Amman hosts 32 per cent of the 1.4 million refugees currently living in Jordan, a recent report by the World Bank and Feinstein International Centre, that looked into the impact of urban displacement in the MENA cities, found. 
With the multiplication of regional crises and waves of unrest, the issue of forcibly displaced people relocation has become one of the most pressing challenges in the region, according to the report titled “Cities of Refuge in the Middle East”, which stressed that most of these people live outside of camps.

In Jordan, 80 per cent of the Syrian refugees live in host communities across the Kingdom, mostly concentrated in urban areas, according to official figures. This is due to a perception that cities offer better economic opportunities, increased security, a degree of anonymity, greater access to services, and proximity to markets, the report stated.

The urbanisation of forced displacement means the displaced are no longer in isolated areas, but now blend into existing urban populations, creating a number of social, cultural, economic and human challenges. 

"It used to be easy to find a good place to live for a decent price. Now, the rents have gone crazy and we are forced to lower our standards," said Anna Khoury, a 48-year-old resident of Shmeisani, who cited immigration as "the main reason" for this hike. 

Based on global trends, forced displacement in MENA is projected to be protracted and long lasting; more than 80 per cent of refugee crises last for 10 years or more, and two out of five last 20 years or more, the report showed, calling for the implementation of sustainable strategies to address the issue.
“The shift in displacement from camps to towns and cities means changing the paradigm for how humanitarian and development agencies work with displaced populations,” the report stated, adding “instead of providing stand-alone solutions to displaced people in camps or rural areas, the challenge is to support host communities to scale up existing services, shelter and jobs to meet the needs of both the original residents and the displaced”.

A recent study by the Centre for Strategic Studies at the University of Jordan showed that Jordanians have had a lower sense of security than Syrians since the onset of the refugee crisis, with 49 per cent of Jordanians believing that the existence of refugees outside the camps “highly threatens the security and stability of Jordan”.

“I do not feel safe walking at night anymore. I used to send my children for grocery shopping in the evenings but now, with the new settlements around the area, I do not let them go alone anymore,” said Leila Abu Jaber, a mother of three living in the eastern part of Amman.

“Local governments need to leverage the delivery of services in urban areas to increase confidence and build trust within the communities as a basis for social cohesion,” the report said, noting that approaches that target assistance only for the displaced tend to heighten social tensions between the displaced and host communities. 

However, some consider the blame on Syrians as exaggerated. Myriam Saleh, who recently took her 3-year-old daughter to the doctor for a fever due to a “bacterial infection”, recalled: “The paediatrician instantly blamed the refugees, saying that Jordan was hosting too many and that they bring all kinds of illnesses with them”.

Another issue raised by the report pertained to the varied impact of urban displacement between primary and secondary cities, as well as within cities. 

Capital cities and major urban agglomerations like Amman tend to have the highest numbers of forcibly displaced people, whereas secondary cities near the borders have extremely high proportions of refugees compared to their initial population and are therefore often more affected, the report showed.

More: http://www.jordantimes.com/news/local/refugees-reshape-jordan%E2%80%99s-urban-landscape-%E2%80%94-report


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Jordan Times "Group discussion tackles labels ‘in a world of migration’


Some 75 participants take part in a collaborative discussion on labelling and bias in identity definition at Jadal for Knowledge and Culture in Amman on Wednesday (Photo by Hani Obaidat)

AMMAN — “How to deal with labels and questioning self-identity in a world of globalisation and migration?” asked the participants at a group discussion held at Jadal for Knowledge and Culture by the online media project Hybris Media on Wednesday.

Jordan, which has welcomed 19,299 resettlement departures in 2016, hosts one of the largest refugee populations in the world, half of which is under 18 years old, according to the latest UNHCR figures. 
Based on that finding, a collaborative community discussion was organised to find solutions to the issue of bias and labelling that comes with refugees’ integration in society. 

“As we see people from different cultural backgrounds constantly facing entrance into a new society, the question of integration has become crucial,” Cesilia Faustina, the founder of Hybris Media told The Jordan Times on the sidelines of the event. “We seek to find sustainable community solutions to help migrants and refugees adapt into new societies and to get rid of prejudices and labels towards them,” she continued.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

27 september 2017

University conferences at risk as academic speakers refused UK visas (Same problem for the Netherlands)

When Christiana Ejura Attah, a barrister and academic from Nigeria, applied for a visa to speak at a renowned international African studies conference held at Cambridge University in September, she was denied entry to the UK. British embassy officials decided Attah was likely not to return to Nigeria, because her husband, also an academic, had been granted a visa to the same three-day conference. Officials chose not to take into account that she would be leaving four children in Nigeria, or that she had a letter from her vice-chancellor at the Joseph Ayo Babalola University confirming her credentials and that she had been supported to make her UK visit with a £2,500 grant.

Attah, who had been due to present her research on the lack of legal protection for women and children in state camps for people made homeless by conflict in Nigeria, says: “I felt disappointed and humiliated”. She adds: “It is a shame that this could come from the UK. I would not know if this was a bias against women but the fact is that my husband and a junior male colleague from my department were given visas for this conference while I was not.”

Dr Insa Nolte, president of the African Studies Association of the UK, which hosted the conference, is outraged by Attah’s treatment, and in particular the apparent gender bias. “That visa officers think it appropriate to make their judgments based on a woman’s marital status in relation to her husband’s travel plans is staggering,” she says.

Attah’s case is far from isolated. At least 14 African academics couldn’t attend the same conference because of visa problems – the society suspects the actual number may be much higher. Academics from different disciplines across the UK are reporting similar frustrations, warning that Britain is quietly closing its doors and damaging vital academic collaboration.


Continue: https://www.theguardian.com/education/2017/sep/26/university-academic-refused-uk-visas-nigerian


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Hoe helpen we de vluchteling-jurist weer op de rails (en wellicht in een toga)?

Deze week werd ik benaderd door een meneer die vluchtelingen bijstaat op weg naar werk. Hij wilde graag eens met mij praten over mensen die gevlucht zijn naar Nederland maar in hun land van herkomst als advocaat hebben gewerkt of daar rechten studeerden. Hoe kunnen deze mensen nu zo goed mogelijk in Nederland hun carrière voortzetten? Nou heb ik daar als praktijkjurist en als docent rechten zo mijn ideetjes over.
De taal is het grootste probleem. Een komma verkeerd en dat contract kan opeens iets anders betekenen. Een taalfout in een tekst overkomt ons allemaal weleens maar het duurt zeven jaar, heb ik me door een kenner laten vertellen, voordat je een taal voldoende beheerst. Die taal kan ook doorstuderen moeilijk maken.
Een ander probleem is dat voor bijvoorbeeld advocaat of rechter eisen gelden als het civiel effect (bepaalde vakken op de universiteit hebben gehad) en het volgen van beroepsopleidingen. Heeft het nut dat iemand van in de veertig nog eerst vier jaar naar de universiteit gaat en dan nog drie jaar als stagiaire aan de slag moet?
 Daarom is mijn advies:
 •  Wat kan je met je eigen taal en de talen die je daarnaast verstaat?
Is de vluchteling bijvoorbeeld een Arabischtalige advocaat ondernemingsrecht geweest dan zou ik adviseren om te kijken of die niet als juridische adviseur bij een bedrijf aan de slag kan dat handelt met de Golfstaten. Dan wordt hij of zij wel geen advocaat meer maar misschien verdient diegene wellicht wel beter dan een advocaat.
Is de vluchteling zijn of haar Engels prima, kijk dan eens naar Masterprogramma's in het Engels. Er zijn de nodige opleidingen die op internationale studenten mikken.
Ook zijn er advocatenkantoren zoals in Amsterdam aan de Zuidas of Rotterdamse zeerechtkantoren die internationale, Engelstalige, klanten hebben. Op een advocatenkantoor kan iemand ook als juridisch medewerker aan de slag en daar zijn geen verplichte eisen aan gesteld. Dan misschien wel geen toga meer aan maar daar valt ook mee te leven.
 •  Begin niet te hoog en bouw een cv
Dingen gaan in Nederland wellicht helemaal anders dan in het land van herkomst. Vraag eens of de vluchteling een poosje op snuffelstage mag bij een advocatenkantoor of een bedrijf of ministerie. Dan kan worden gewend aan de Nederlandse arbeidscultuur en tevens bouwt diegene een cv op inclusief referent en netwerk.
Begin eens met een cursus op een wat lager niveau dan dat iemand heeft gestudeerd. Dan is het studiemateriaal minder moeilijk geschreven en fietst iemand er wellicht op zijn of haar platte voeten doorheen. Dat geeft zelfvertrouwen en levert een Nederlands papiertje op zonder dat er enorme kosten moeten worden gemaakt. Gaat alles goed dan kan vervolgens de volgende stap worden gemaakt. Wellicht heeft iemand in de tussentijd al een baan door dat papiertje en wordt gelijk Nederlandse werkervaring op gedaan. En iemand kan parttime in de avonduren doorleren. Zo werd mijn vader van timmerman leraar bouwkunde.
 Waarmee kunt u helpen?
Ik preek graag maar ik kom deze week ook graag met een aantal praktische oplossingen voor deze doelgroep bij de bovengenoemde meneer terug.
Ik heb al een advocaat bereid gevonden om op zijn kantoor snuffelstages aan te bieden. Maar niet iedereen woont in de buurt van Den Haag en wil zich in het vreemdelingenrecht specialiseren later. Dus ben ik op zoek naar andere advocaten die ook hun kantoor willen openstellen om iemand weer op de rails te helpen. Bijvoorbeeld door hun een dag in de week te laten stagelopen. Maar ook mensen met een handelsfirma die veel met het buitenland handelen kunnen wellicht iemand een poosje laten meedraaien. Of dat accountantsbureau met de klanten uit het Midden Oosten. Of dat ministerie. Of die onderzoeksinstelling.
Heeft u een cursusinstituut en bent u bereid om mensen een gratis proefles aan te bieden zodat zij kunnen inschatten of ze al dit niveau aankunnen? Of wilt u wel een paar studenten sponsoren?
Laat me weten wat u voor deze doelgroep kunt en wilt betekenen. De wereld helpen begint bij uzelf. En u kunt er zomaar een interessant praatje bij de koffie op kantoor aan over houden. Of gratis reclame want wie mee wil doen en het wilt kan hieronder worden genoemd.


https://www.linkedin.com/pulse/hoe-helpen-we-de-vluchteling-jurist-weer-op-rails-en-wellicht-raspe/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Online afspraken maken voor loketbezoek nu bij IND mogelijk


Geachte relatie,

Vanaf vandaag kunt u voor de volgende diensten en producten die worden afgenomen bij de IND-loketten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam nu zelf online een afspraak maken op ind.nl:

·         Sticker Verblijfsaantekening
·         Terugkeervisum
·         Ophalen verblijfsdocument
·         Afnemen biometrie
Het zelf een afspraak kunnen plannen zorgt niet alleen voor meer gemak voor u of uw collega of cliënt, maar beperkt ook de wachttijd aanzienlijk bij het ophalen van een verblijfsdocument of de afname van biometrie.
Het eventueel wijzigen of annuleren van een afspraak kan voorlopig via de informatielijn: 088 043 04 30.
 
Proefperiode
IND-medewerkers zullen samen met de klant, gedurende ongeveer een maand, de online afsprakenplanner in de praktijk testen. Na de proefperiode wordt de applicatie ook ingezet op de locaties Eindhoven, Utrecht, Den Bosch en Zwolle.

Gebruik de nieuwe e-dienst
Wij vragen onze partners de afsprakenapplicatie gedurende de proefperiode zoveel mogelijk te gebruiken. Heeft u collega’s of klanten voor wie bovenstaande informatie relevant is, dan verzoeken wij u hen te informeren over de nieuwe online dienst.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Osira Verspyck
Communicatieadviseur
.******************************************************


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: Novel set in pre Taliban Afghanistan/i> More:  http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

drs King na faillissement weer aan de slag

Ik heb vernomen dat drs King weer mensen bijstaat als rechtskundig adviseur. Vorig jaar was hij na een faillissement gestopt.

Vreemdelingenrecht praktiseren als niet-advocaat heeft zijn financiële uitdagingen. Waar een minvermogende cliënt in aanmerking kan komen voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) als hij geholpen wordt door een advocaat die daarvoor in aanmerking komt, als niet-advocaat kan je de cliënt niet die service bieden en heb je dan ook geen inkomsten uit die hoek.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 september 2017

VACATURE: Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste: Strategisch Adviseur Capaciteit


Functieomschrijving

Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste:

Strategisch Adviseur Capaciteit (36 uur)

De organisatie
In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van asielzoekers. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling.
Het COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekken van middelen en met gerichte programma’s. Wij huisvesten en begeleiden op professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.
Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.
Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk, is flexibiliteit in structuur, organisatie en processen bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van haar medewerkers professionaliteit, menselijkheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn.
De unit StafDe unit Staf heeft als taak om het Bestuur en de organisatie optimaal te ondersteunen in de integrale benadering en te ondersteunen bij het maken van strategische keuzen. Voorliggende (strategische) keuzes worden altijd vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Door integraal advies met in achtneming van alle aspecten en belangen in een breder perspectief worden geplaatst. Unit Staf bestaat uit de teams bestuursadvies en ondersteuning, communicatie, audit, juridische zaken en financiën.
De functie
Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste Strategisch Adviseur Capaciteit. Als Strategisch Adviseur Capaciteit ben je verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van het bestuur over de capaciteit waar het COA op voorbereid moet zijn voor de opvang van asielzoekers. Het betreft onder meer de capaciteit met betrekking tot het plaatsen, de benodigde locaties en het benodigde personeel. Je signaleert en analyseert landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en plannen die van invloed zijn op de capaciteitsbehoefte en het aanbod. Deze ontwikkelingen vertaal je naar korte, middellange en lange termijnscenario’s en naar een integraal advies.
Je stemt af met in- en externe betrokkenen, je vertegenwoordigt het COA bij de overleggen in de keten en het ministerie, begeleidt de deelname van het bestuur bij landelijk overleggen en verzorgt de interne communicatie over de capaciteitsontwikkeling.
Profiel
Je bent een omgevingsbewuste adviseur die op verschillende niveaus in- en extern helder weet te communiceren en gemakkelijk contacten legt. Je beschikt over analytische vaardigheden om een goede analyse te maken van de situatie rondom de capaciteit. Je weet na analyse en onderzoek een duidelijk oordeel te vormen over de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten / gevolgen van de ontwikkelingen. Je hebt een sterke overtuigingskracht, kunt goed met weerstanden omgaan en beschikt over bedrijfsmatige kennis. Je hebt een opleiding op WO-niveau op het gebied van Vastgoed en logistiek / Commerciële economie / Bouwkunde en minimaal 5 jaar ervaring in een tactische/strategisch beleidsfunctie. Kennis van Integrale Veiligheidskunde is een pré.
Aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie voor de duur van 1 jaar met (uitzicht op) een vast dienstverband voor 36 uur per week in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid in je werkzaamheden. Het COA hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
Het salaris is ingeschaald in FNM schaal 11 en bedraagt maximaal € 5.945,32 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring.* Je standplaats is Den Haag.

SolliciterenStuur dan je brief met motivatie en CV naar recruitment@coa.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Mirjam Schuit, unitmanager staf, telefoon: 088-7157292.
Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor functiewijziging of indiensttreding. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Voor álle structurele functies geldt: geschikt bevonden boventalligen genieten, conform het beleid van het COA, voorrang bij de invulling van een passende functie
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

* De functiebeschrijving en waardering behorende bij deze vacature zullen nog geaccordeerd worden door de fuwa commissie. Dit proces wordt op dit moment in gang gezet.

Reageer direct


 https://carriere.nrc.nl/vacatures/coa/strategisch-adviseur-capaciteit?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
******************************************************Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: Novel set in pre Taliban Afghanistan/i> More:  http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE Tolk Arabisch of Tigrinya voor Zorgcafé Nijmegen (vrijwilligerswerk)


Dokters van de Wereld - Amsterdam
Vrijwilligerswerk
Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland opkomt voor het universele recht op gezondheid, waaronder het recht op en toegang tot gezondheidszorg, voor mensen die hiervan uitgesloten worden. Bij onze organisatie werkt een team van ruim 200 vrijwilligers en 25 betaalde krachten.
Zorgcafé
Het Zorgcafé is een initiatief van Dokters van de Wereld en het Nederlandse Rode Kruis. Het Zorgcafé heeft als doel om vluchtelingen met psychosociale problemen een veilige plek te bieden waar zij terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem. Door in te gaan op hun vraag en het erkennen van een behoefte die onder vluchtelingen bestaat, wordt de zelfredzaamheid vergroot en een leemte opgevuld binnen het netwerk van sociale activiteiten en reguliere zorgverleners. Op deze manier voelen vluchtelingen zich gehoord en krijgen zij handvatten aangeboden voor het omgaan met de stressvolle periode waarin zij zich bevinden. Ook is het belangrijk dat vluchtelingen goed geïnformeerd zijn over de gezondheidszorg en regelgeving, zodat zij beter gebruik kunnen maken van het zorgsysteem en de zorg daardoor beter aansluit op de hulpvraag.
Het Zorgcafé wordt gehouden in ontmoetingscentrum ‘Gezellig’ in Nijmegen. Het is geopend op dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur en op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Je werkt volgens een rooster, bij voorkeur op een vast dagdeel en wordt hierin begeleid door de teamleider van het Zorgcafé.
Wat zijn je werkzaamheden?
 • Objectief vertalen van gesprekken tussen Zorgcafé collega’s en asielzoekers/vluchtelingen
 • Bieden van een luisterend oor voor vragen en verhalen van asielzoekers en vluchtelingen
 • Identificeren en formuleren van mogelijke hulpvraag achter het verhaal
 • Gevoerde gesprekken met bezoekers overdragen aan de collega’s van het Zorgcafé
Je profiel
Je vindt het een uitdaging om met jouw achtergrond en ervaringen gesprekken in het Zorgcafé te vertalen. Je hebt affiniteit met vluchtelingen en migranten en je voldoet aan onderstaande criteria:
 • Arabisch of Tigrinya is je moedertaal
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Ervaring in vertalen van thema’s gerelateerd aan gezondheidzorg kwesties is een pré
 • Beschikbaar en bereid om een 2-daagse introductie training te volgen
 • Structureel inzetbaar voor minimaal een dagdeel per week gedurende 3 – 6 maanden
 • Woonachtig in de regio Nijmegen
Waarom hebben wij vrijwilligers nodig?
Dokters van de Wereld is een not-for-profit organisatie en is afhankelijk van de inspanning van vrijwilligers om haar activiteiten uit te voeren. Vrijwilligers zijn een onmisbare spil voor onze organisatie. Dankzij hun inzet kan Dokters van de Wereld hulp verlenen aan kwetsbare mensen in Nederland.
Wij bieden
Een uitdagende vrijwilligersbaan waarbij je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Je wordt verwelkomd en begeleid door een professioneel en collegiaal team binnen een informele organisatie. Je reiskosten worden vergoed. We organiseren jaarlijks een personeelsuitje en andere sociale events, zodat je in contact blijft met je collega’s.
Informatie & sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 10 oktober 2017 je CV en motivatiebrief via onze website doktersvandewereld.org/vacatures. Voor meer informatie over de inhoud van de vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met Petra Wisse of Tirza Dantuma, tel. 020 – 4652866.
Kijk voor meer informatie over het werk van Dokters van de Wereld op: doktersvandewereld.org
Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk
Vereiste taal:
 • nederlands******************************************************

 Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: Novel set in pre Taliban Afghanistan/i> More:  http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Prejudiciele vragen: kan met fraude een verblijfsvergunning worden ingetrokken als het gezinslid niet wist dat er fraude werd gepleegd?


De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS heeft vandaag in een vreemdelingenzaak prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG )en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen (2003/109/EG). De Afdeling wil weten of deze richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer er sprake is van fraude, maar een gezinslid daar niet van wist. Voor het persbericht https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1079&summary_only=&category_id=8 en voor de uitspraak:https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92476 Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verblijfsrecht door fraude

Woensdag 20 september 2017 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (20 september 2017) in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of deze richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer fraude is gepleegd, maar een gezinslid daar niet van wist.

Achtergrond

Het gaat in deze zaak om een gezin waarvan de vader in Nederland een verblijfsvergunning heeft verkregen op basis van werk dat hij in Nederland zou hebben. De moeder en zoon van het gezin kregen vervolgens een verblijfsvergunning in Nederland op grond van gezinshereniging met de vader, en daarnaast een EU-verblijfsvergunning 'langdurig ingezetene'. Duidelijk is dat de vader zijn verblijfsrecht in Nederland op basis van een schijnconstructie bij een bedrijf – en dus op frauduleuze wijze – heeft verkregen. De staatssecretaris heeft daarna zowel het verblijfsrecht van de vader als het (EU-)verblijfsrecht van de moeder en de zoon met terugwerkende kracht ingetrokken. In het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak gaat het om de intrekking van de verblijfsvergunningen van de moeder en de zoon.

Prejudiciële vragen

De Europese Gezinsherenigingsrichtlijn staat weliswaar toe dat een verblijfstitel van een gezinslid wordt ingetrokken als er fraude is gepleegd. Maar de richtlijn laat zich niet uit over de vraag of het gezinslid in dat geval zelf fraude moet hebben gepleegd of dat hij daarvan op de hoogte moet zijn geweest. De staatssecretaris heeft de verblijfstitels van de moeder en de zoon ingetrokken, zonder te weten of zij op de hoogte waren van de fraude door de vader. Volgens de staatssecretaris is dat op grond van de Gezinsherenigingsrichtlijn niet relevant. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of een verblijfstitel van een gezinslid volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn kan worden ingetrokken als vaststaat dat de verblijfstitel door fraude is verkregen, terwijl het gezinslid niet van de fraude wist. Dezelfde vraag stelt de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof van Justitie over de intrekking van een EU-verblijfsvergunning 'langdurig ingezetene'.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaak in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaak voortzetten en hierin een definitieve uitspraak doen.


******************************************************

 Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: Novel set in pre Taliban Afghanistan/i> More:  http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

De perverse kant van twintig jaar inburgeren

Promotie over 20 jaar inburgeringsregelgeving.

Het inburgeringsbeleid is steeds strenger geworden. Tegelijk investeert de overheid niet meer in migranten. Ze moeten „hun eigen zaakjes” regelen.

We weten niet beter: vluchtelingen en migranten die in Nederland komen wonen, moeten verplicht inburgeren voor het verkrijgen van verblijfsrecht. Ze moeten leren over de Nederlandse taal en cultuur en dan examen doen. Niet slagen betekent geen Nederlander worden.

Nederland kent nu twintig jaar inburgeringswetgeving en Tamar de Waal heeft daarnaar onderzoek gedaan voor verschillende Europese landen.

De nadruk van haar onderzoek ligt op Nederland omdat dat land hét gidsland is van de inburgering. Andere landen volgen vaak het steeds strikter wordende Nederland en haar conclusies gelden ook voor die landen. Tamar de Waal promoveert donderdag aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/19/de-perverse-kant-van-twintig-jaar-inburgeren-13061115-a1574053

Heel wat immigranten vrouwen die ik ken zijn blij met de lessen.

******************************************************

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Wat is nog het nut van in bezwaar gaan bij de Visadienst? (To appeal against a Visarefusal)

Two Pakistani businessmen need to be in Holland for a business event in October. So in the last week of JULY they apply for a #visa. It gets rejected on grounds because the civil servant did not read all documents nor called to get information. The gentlemen appealed on the 16th of August. A full month later not even the embassy file was sent nor had anyone read the appeal. Now last Monday the case got a person appointed to decide on it. But so far no word. My other client is from India and wanted to come for a holiday and requested a visa and got rejected. Although he has clarified all doubts in his appeal only thing he has been told so far is that the procedure can last 3 months and wanting to go on holiday is no reason to speed things up. Do civil servants realise they make people loose a lot of money? Not only the person who wants to come to The #Netherlands but also hotels, restaurants, taxi drivers, business contacts!!!!!!! A tourist is a customer for many people.

Last year mr Kleijweg and I teamed up in the case of a couple of Indian business men who need to attend a tradefair. During the emergencyhearing at court the litigator of the #IND (procesvertegenwoordiger) said they rather decided themselves then be forced by a judge in a temporary ruling. Ok but if you ant to take 3 MONTHS to read a file you force people to pay courtfees and extra legal advice. They might think "F*ck you Holland" and decide to do their business elsewhere. The UK is strong competition (no Schengen) and also are Germany and France.


******************************************************

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: Novel set in pre Taliban Afghanistan/i> More:  http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

17 september 2017

Uitspraak: een relatie kan ook duurzaam zijn als hij niet al zes maanden bestaat


ECLI:NL:RBDHA:2017:10173

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 12-07-2017
Datum publicatie 07-09-2017
Zaaknummer AWB 17/3971 en 17/3972 (vovo)
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Eiser was in het bezit van een verblijfsdocument als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 met als doel ‘familielid (partner) van een burger van de Unie’. Op een gegeven moment is referente geëmigreerd en was de relatie over. In geschil is of eiser voldoet aan de voorwaarden voor voortgezet verblijf als gesteld in artikel 8.15, vierde lid en onder a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (duurde het partnerschap tussen referente en eiser ten minste drie jaar?). De rechtbank is van oordeel dat niet alleen in situaties waarin gedurende zes maanden een gezamenlijke huishouding is gevoerd sprake kan zijn van een duurzame relatie. Ook volgt de rechtbank verweerder niet in zijn standpunt dat de eerste zes maanden van de relatie niet als duurzaam gezien kunnen worden en daarom op de totale duur van de relatie in mindering moeten worden gebracht. Het beroep is gegrond.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Amsterdam


6.1 De rechtbank overweegt als volgt. De rechtbank verwijst allereerst naar de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van 6 april 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:2676). In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat niet alleen in situaties waarin gedurende zes maanden een gezamenlijke huishouding is gevoerd sprake kan zijn van een duurzame relatie. Ook in andere gevallen, zoals in het geval van een lange afstandsrelatie of een latrelatie, kan, mits de relatie al enige tijd is bestendigd en een en ander goed is onderbouwd, een duurzame relatie worden aangenomen. Het standpunt van verweerder dat pas sprake is van een duurzame relatie indien deugdelijk bewezen is dat gedurende een termijn van zes maanden een gezamenlijke huishouding is gevoerd, gaat naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet op.
6.2 Daarnaast overweegt de rechtbank als volgt. Eiser heeft betoogd dat verweerder voor de duur van de duurzame relatie dient te rekenen vanaf aanvang van die relatie. Ter onderbouwing van zijn betoog heeft eiser verwezen naar de in rechtsoverweging 4. genoemde (tussen)uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats Haarlem. Verweerder heeft zich ter zitting ten aanzien van die (tussen)uitspraak op het standpunt gesteld dat, hoewel geen hoger beroep is ingesteld, verweerder zich niet kan vinden in het oordeel van de rechtbank. De rechtbank overweegt dat eiser verblijfsrecht heeft ontleend aan zijn relatie met referente. Dat betekent dat achteraf is gebleken dat in elk geval vanaf de inschrijving in de BRP sprake was van een deugdelijk bewezen duurzame relatie. Het door verweerder gevoerde beleid, waarbij pas na een periode van zes maanden een duurzame relatie wordt aangenomen, is zoals reeds overwogen, onjuist en ziet daarnaast op bewijs van de duurzaamheid van de relatie in de aanvraagfase en zolang de relatie voortduurt. In dit geval gaat het echter om de situatie waarin de relatie is geëindigd, maar (achteraf bezien) vanaf de aanvang deugdelijk bewezen duurzaam is geacht. Net als in voornoemde uitspraak volgt de rechtbank verweerder ook ten aanzien hiervan niet in zijn standpunt dat in een dergelijk geval de eerste zes maanden van de relatie op de totale duur van de relatie in mindering moeten worden gebracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat aan het bestreden besluit een motiveringsgebrek kleeft. Het beroep is gegrond.
7. Geconcludeerd wordt dat het bestreden besluit gelet op het voorgaande onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd. Daarmee heeft verweerder het bepaalde in de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geschonden, waardoor het bestreden besluit niet in stand kan blijven. Het beroep is gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit. De rechtbank ziet, gelet op de aard van het gebrek, geen mogelijkheden om het geschil met toepassing van de bestuurlijke lus of anderszins finaal te beslechten. Verweerder zal daarom een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank stelt hiervoor een termijn van zes weken.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10173

******************************************************


Winactie dierendag

RTL Nieuws is bezig met een reportage over inburgeraars die een boete hebben gekregen

 RTL Nieuws is bezig met een reportage over inburgeraars die een boete hebben gekregen doordat het inburgeringsexamen te moeilijk is of de wachttijden te lang. Graag komt RTL Nieuws in contact met mensen die dit is overkomen en die op televisie hun verhaal willen doen. Graag mailen naar info@refugeestartforce.eu dan brengen we je in contact!


Winactie dierendagInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator